Rodzice

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem 

Przewodnicząca  – Ewelina Urbanowicz

Wiceprzewodnicząca  – Monika Znosko

Sekretarz – Magdalena Glejch

Skarbnik  – Anna Adamska

 Komisja rewizyjna – Zdzisław Dąbrowski, Monika Radzajewska

Członkowie Rady Rodziców:

Grzegorz Olszewski , Marlena Kamińska, Małgorzata Klepadło, Barbara Kamińska, Ewa Bujnarowska, Katarzyna Pezowicz, Małgorzata Mroczko.

KONSULTACJE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 L.P. Nazwisko i imię nauczyciela Dzień tygodnia Godzina
1. Abramowicz Elżbieta środa 11.00 – 11.45
2. Bolesta Grzegorz
3. Czapski Marcin poniedziałek 11.00 – 11.45
4. Dubicki Piotr poniedziałek 11.00 – 11.45
5. Fedoruk Jan czwartek 13.00 – 13.45
6. Jakubiak Katarzyna wtorek 9.25 – 9.55
7. Kacperski Jacek czwartek 13.00 – 13.45
8. Kamińska Iwona czwartek 9.00 – 10.00
9. Kamińska Irena Poniedziałek 11.00 – 11.45
10. Klepadło Marzanna czwartek 11.00 – 11.45
11. Kozłowska Elżbieta środa 9.00 – 9.45
12. Kuczyńska Hanna wtorek 9.00 – 10.00
13. Lachowska Izabela środa 13.55 – 14.40
14. Malinowska Renata poniedziałek 14.30 – 15.15
15. Olechno Bożena środa 10.05 – 10.50
16. Piekutowska Ewa czwartek 12.00 – 12.45
17. Popowska Bożena piątek 10.05 – 10.50
18. Rzemieniecki Marcin środa 9.10 – 9.55
19. Sawicka Bożena wtorek 10.05 – 10.50
20. Szklarzewska Grażyna czwartek 10.05 – 10.50
21. Świsłocka Anna czwartek 11.50 – 12.20
22. Świtoń Aldona poniedziałek 8.15 – 9.00
23. Waszkiewicz Urszula poniedziałek 10.15 – 11.00
24. Wejda Iwona wtorek 9.10 – 9.50
 25. Zalewska Dorota środa 13.15 – 13.55

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ I ZAINTERESOWANIA –   2019/2020

1.  klasa I  zajęcia artystyczne

programowanie

2.  klasa II rozwijamy przedsiębiorczość

zajęcia artystyczne

zajęcia czytelnicze

3.  klasa III a koło teatralne

koło czytelnicze

koło plastyczne

programowanie

4.  klasa III b koło teatralne

koło czytelnicze

koło plastyczne

5.  klasa IV a  szachy
6.  klasa IV b szachy

koło techniczne

7.  klasa V koło techniczne

koło wolontariatu

8.  klasa VI a zdrowo żyjemy

pierwsza pomoc

9.  klasa VI b koło czytelnicze

pierwsza pomoc

10.  klasa VII koło artystyczne

koło wolontariatu

doradztwo zawodowe

chór

11.  klasa VIII a koło matematyczne

koło polonistyczne

koło jęz. angielskiego

doradztwo zawodowe

koło historyczne

12.  klasa VIII b koło matematyczne

koło ortograficzne

koło jęz. angielskiego

doradztwo zawodowe

moje bezpieczeństwo w sieci


TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.
 1. Zapoznanie rodziców uczniów z dokumentacją szkoły.
 2. Wybór rad oddziałowych.
 3. Wybór przedstawicieli Rady Rodziców.
 4. Zapoznanie z komunikatem dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Informacja o opiece zdrowotnej.
 6. Sprawy różne.
 7. Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.
      do 12.09.2019 r.
2. Spotkania z wychowawcami klas.

 1. Zapoznanie rodziców uczniów z dokumentacją szkoły.
 2. Rodzice otrzymują informacje o bieżących wynikach w nauce i zachowaniu , postępach w nauce i zachowaniu, osiągnięciach uczniów.
 1. Sprawy różne.
   do 29.11.2019 r.
3. Wywiadówka śródroczna.

 1. Zebrania ogóle. Pedagogizacja rodziców dotycząca agresji u małego dziecka.
 2. Spotkania z wychowawcami. Wyniki w nauce.
    do 17.01.2020 r.
4. Spotkanie z wychowawcami klas.

1. Rodzice otrzymują informacje o bieżących wynikach w nauce i zachowaniu, postępach w nauce i zachowaniu, osiągnięciach uczniów.

    kwiecień/maj 2020
5.  

 

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami klas.

 

        wg potrzeb
 6.  Informacja o przewidywanych ocenach rocznych ucznia.  na 14 dni przed zebraniem rady pedagogicznej

 Daty mogą ulec zmianie.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020

klasa_I

klasa_II

klasa_III

klasa_IV

klasa_V

klasa_VI

klasa_VII

klasa_VIII