Rodzice

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący — Adam Tyszkiewicz

Wiceprzewodnicząca — Małgorzata Klepadło

Sekretarz — Monika Tyszkiewicz

Skarbnik — Paulina Olszewska

 Komisja rewizyjna — Katarzyna Pezowicz, Monika Znosko, Ewelina Urbanowicz

 

Konto Rady Rodziców – 62 8085 0005 0391 0458 3000 0010 B.S. oddział w Trzciannem

 

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2022/2023