Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja 2022 r.
     
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
7. Wakacje letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.
     

 

 

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno — wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022:

– 15 października 2021,

– 12 listopada 2021,

– 7 stycznia 2022,

– 2 maja 2022,

– 3 dni egzamin ósmoklasisty – 24, 25, 26 maja 2022,

– 17 czerwca 2022.