Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2020 r
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe 25 stycznia – 7 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty – część humanistyczna 25.05.2021

– część matematyczno – przyrodnicza 26.05.2021

– część z języka obcego nowożytnego 27.05.2021

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 02.11.2020, 4-5.01.2021, 30.04.2021, 25-27.05.2021, 04.06.2021,
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
7. Wakacje  letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.