Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 2 września 2018 r
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r
3. Ferie zimowe 20 stycznia – 2 lutego 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty  

– część humanistyczna 21.04.2020

– część matematyczno – przyrodnicza 22.04.2020

– część z języka obcego nowożytnego 23.04.2020

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  11 i 31 październik 2019, 2 i 3 styczeń 2020, 21-23 kwiecień 2020, 12 czerwiec 2020
6.  

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

26 czerwca 2020 r.
7. Wakacje  letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.