Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 24 stycznia – 6 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja 2022 r.
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
7. Wakacje letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.