Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2022 r.
2.
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2022 r.
3.
Ferie zimowe
23 stycznia – 5 lutego 2023 r.
4.
Wiosenna przerwa świąteczna
06 – 11 kwietnia 2023 r.
5.
Egzamin ósmoklasisty
Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
6.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
7.
Wakacje letnie
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno — wychowawczych

w roku szkolnym 2022/2023:

– 31 października 2022 r.,

– 10 listopada 2022 r.,

– 28 kwietnia 2023 r.,

– 2 maja 2023 r.,

– 3 dni egzamin ósmoklasisty-maj 2023 r.,

– 9 czerwca 2022.