Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEWODNICZĄCA – Oliwia Adamska

WICEPRZEWODNICZĄCY – Karol Dąbrowski

SEKRETARZ – Weronika Piechowska

SKARBNIK – Maciej Siemienkowicz

CZŁONKOWIE SU  – Michał Jarząbski , Zuzanna Świtoń

OPIEKUN – Bożena Olechno