Plan lekcji

Rozkład zajęć ważny od 17.05.2021

Kl. 0 a Grupa „Biedronki”

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 WP Religia WP WP J. ang.
2 WP WP WP WP WP
3 WP WP WP WP WP
4 WP WP WP WP WP
5 WP WP WP WP WP
6 J. ang. WP Religia

Kl. 0 b Grupa „Motylki”

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 WP WP WP WP WP
2 WP WP WP J. ang. Religia
3 WP WP WP WP WP
4 WP WP WP WP WP
5 WP WP WP WP WP
6 J. ang. Religia WP

Kl. 0 c

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 WP WP WP WP Religia
2 WP WP WP WP WP
3 WP WP WP WP WP
4 WP WP WP WP WP
5 WP WP WP Religia J. ang.
6 J. ang. WP WP

Kl. I

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Ew Ew J. ang. Ew Ew
2 Ew Ew Ew Religia Ew
3 Ew Ew Ew EW Ew
4 J. ang. Ew Ew Ew Ew
5 Ew Religia

Kl. II

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Ew Ew J. ang. Ew
2 Ew Ew Ew Ew Ew
3 J. ang. Ew Ew Ew Ew
4 Ew Ew Ew Religia Religia
5 Ew Ew Ew
6


Kl. III

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Ew Ew Ew J. ang.
2 Ew Ew Ew Ew Ew
3 Ew Ew Ew Religia Ew
4 Ew Religia Ew Ew Ew
5 J. ang. Ew Ew
6

Kl. IV

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Historia Religia Muzyka
2 J. polski Religia Matematyka J. polski Matematyka
3 J. polski J. polski Przyroda J. ang. gr. 1/2 Wf ch/dz
4 Wf ch/dz Plastyka Matematyka wf ch/dz J. ang. gr.1/Inf. gr. 2
5 Przyroda Wf ch/dz Zaj.  wych. Inf. gr. 1/J. ang. gr.2 Technika
6 Wdż J. polski Matematyka J. ang. gr. 1/2
7

Kl. V a

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Geografia Wf ch/dz J. polski
2 Muzyka Matematyka J. ang. Zaj. wych. J. polski
3 Wf ch/dz J. ang. Historia Religia Religia
4 Historia Wf ch/dz Matematyka Matematyka Wf ch/dz
5 J. polski Technika J. polski J. ang. Matematyka
6 Plastyka J. polski Inf. gr. 1 Biologia
7 Inf. gr. 3

Kl. V b

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 J. polski Religia Wf ch/dz
2 J. ang. Religia Biologia J. polski J. polski
3 Wf ch/dz Matematyka J. ang. Matematyka Technika
4 J. polski Wf ch/dz Historia Muzyka Wf ch/dz
5 J. polski Geografia Matematyka Matematyka
6 Historia  J. ang. Plastyka Zaj. wych.
7 Inf. gr. 3 Inf. gr.2

Kl. VI

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Inf. gr. 2 Religia Zaj. wych. Biologia
2 Matematyka Wf Religia Wf Historia
3 Muzyka Geografia J. polski J. polski Matematyka
4 J. polski J. ang. Wf J. ang. Technika
5 J. ang. Historia Matematyka Plastyka J. polski
6 Inf. gr. 1 Wdż Matematyka J. polski
7 Wf

Kl. VII

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 J. niem. gr. 1 /Inf. gr. 2 J. polski Religia J. polski
2 J. polski J. polski J. polski Matematyka Biologia
3 Muzyka Wf ch/dz Religia Chemia J. ang. gr. 1/J. niem. gr.2
4 Chemia Fizyka J. ang. gr. 1/J. niem. gr.2 Inf. gr. 1/ J. ang. gr. 2 J. niem. gr.1/J. ang. gr.2
5 Wf ch/dz Matematyka wf ch/dz Fizyka J. ang. gr.1/2
6 Zaj. wych. Geografia Matematyka Historia Wf ch/dz
7 Historia Geografia Plastyka Biologia Matematyka

Kl. VIII

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 J. ang. gr. 1/J. niem. gr. 2 Wdż Matematyka J. ang. gr. 2 Matematyka
2 Matematyka J. niem. gr. 1/Inf. gr. 2 Historia Wf J. niem. gr. 1/ J. ang. gr. 2
3 Fizyka Religia Matematyka Edb J. polski
4 J. polski Geografia Religia Wos Biologia
5 Historia J. polski J. ang. gr. 1/ J. niem. gr. 2 J. polski Wf
6 Chemia Wos Wf J. polski Chemia
7 Zaj. wych. Wf Fizyka Inf. gr. 1 J. ang. gr.1/ 2