Godziny zajęć lekcyjnych

LEKCJA

GODZINY PRZERWA

1.

8.15 – 9.00

10 min

2.

9.10 – 9.55

10 min

3.

10.05 – 10.50 10 min

4.

11.00 – 11.45

20 min

5. 12.05 – 12.50

20 min

6.

13.10 – 13.55

10 min

7.

14.05 – 14.50

10 min

8. 15.00 – 15.45