Godziny zajęć lekcyjnych

LEKCJA

GODZINY PRZERWA

1.

8.15 – 9.00

9.00 – 9.10

2.

9.10 – 9.55

9.55 – 10.05

3.

10.05 – 10.50 10.50 – 11.00

4.

11.00 – 11.45

11.45 – 12.00

5. 12.00 – 12.45

12.45 – 13.00

6.

13.00 – 13.45

13.45 – 13.55

7.

13.55 – 14.40

14.40 – 14.50

8.

14.50 – 15.35