Godziny zajęć lekcyjnych

LEKCJA

GODZINY PRZERWA

1.

8.15 – 9.00

10 min

2.

9.10 – 9.55

10 min

3.

10.05 – 10.50 10 min

4.

11.00 – 11.45

15 min

5. 12.00 – 12.45

15 min

6.

13.00 – 13.45

10 min

7.

13.55 – 14.40

10 min

8. 14.50 – 15.35