Projekt grantowy „Zdalna Szkoła”
W dniu 13 maja 2020 r. Wójt Gminy Trzcianne Pan Marek Krzysztof Szydłowski przekazał naszej szkole  sprzęt komputerowy pozyskany ze środków z projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła”. Nieodpłatnie zostały użyczone tablety jako pomoc uczniom w zdalnym nauczaniu. Otrzymaliśmy 42 …
Harmonogram egzaminów ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych
Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanejofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem: https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx
Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i kl. I
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w terminie od 28 kwietnia 2020 r do 7 maja 2020 r. Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i życia zarówno pracowników, jak …
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami pomocniczymi dlarodziców, uczniów i nauczycieli, które znajdują się na stronieinternetowej naszej Poradni pzppp.monki.pl. Mamy nadzieję, żeopracowane przez naszych specjalistów publikacje wspomogą Państwapracę. Artykuły, które znajdują się w zakładce „WSPARCIEPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” zawierają m.in. praktyczne wskazówkidotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej pzppp.monki.pl.. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach Z poważaniem Ewa Bartnik