Dzień Dziecka 1 czerwca 2020r.
Dzień Dziecka ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Pierwszy Dzień Dziecka w historii został zorganizowany 70 lat temu w związku ze zbieraniem podpisów …
Informacja dla rodziców i uczniów
Działania dyrektora w celu uruchomienia możliwości zajęć w klasach I-III i konsultacji od 25 maja 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego.Do 7 czerwca 2020 r. funkcjonowanie szkoły jest ograniczone. Nauczanie będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Szkoła …
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji doszkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminypostępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkółponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.  https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf https://dokumenty.men.gov.pl/Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN.DOCX
Ważne – edukacja wczesnoszkolna
Od 25.05.2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole.Rodzic osobiście przyprowadza dziecko do szkoły i odbiera osobiście ze szkoły.Szczegółowe wytyczne w linku:
Poznaj bezpieczny Internet
Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), w ramach programu „Dziecko w Sieci”. Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie. https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady
100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II
W poniedziałek, 18 maja 2020 r. obchodzimy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, jednego z największych naszych rodaków PAPIEŻA  POLAKA. Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony …