Biblioteka

Dotacja na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej

Nasza szkoła znalazła się wśród placówek oświatowych, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na lata 2016 – 2020”. otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych (12 000 kwota dotacji z budżetu Państwa + 3 000  złotych wkład własny organu prowadzącego Urzędu Gminy w Trzciannem).

Głównym celem powyższego programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych
i pedagogicznych. Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego  uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu
i rozwoju zainteresowań dzieci.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole zamierzamy podjąć działania, które wpiszą się w podstawowe kierunki realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa  dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Planowane zakupy książek będą skonsultowane z uczniami, nauczycielami, rodzicami i Gminną Biblioteką Publiczną. Uwzględniały będą również potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, jak również działań wskazujących na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

HARMONOGRAM REALIZACJI PRIORYTETU 3 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem

Działania Osoby

 

odpowiedzialne

Termin realizacji
1.Planowanie zakupu książek.

 

Ankieta czytelnicza wśród uczniów i nauczycieli.

Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Biblioteki Publicznej.

bibliotekarz V – IX 2018
2.Analizowanie portali internetowych poświęconych książkom dla dzieci i młodzieży. Śledzenie nowości wydawniczych. bibliotekarz V- XII

 

2018

3.Zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje zgodne z zainteresowaniami uczniów niepełnosprawnych. bibliotekarz X- XI

 

2018

4.Założenie zakładki „Biblioteka” na internetowej stronie szkoły, na której będą umieszczane informacje o działaniach w ramach Priorytetu 3 oraz opublikowana zostanie lista zakupionych książek do biblioteki szkolnej Nauczyciel informatyki XI 2018
5.Prezentacja, reklama listy zakupionych książek na gazetkach szkolnych i na stronie internetowej szkoły. bibliotekarz Czas trwania projektu
6.Szkolny Konkurs Plastyczno- Czytelniczy : „Zilustrowana polska legenda o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie” w ramach obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nauczyciel plastyki i historii XI 2018
7.Wycieczka „Szlakiem niepodległości Podlasia”. Obejrzenie adaptacji książki A. Fiedlera „Dywizjon 303”. Nauczyciel historii XI 2018
8.Redagowanie przez uczniów recenzji przeczytanych książek i zamieszczanie ich na gazetkach szkolnych. Nauczyciel języka polskiego Czas trwania projektu
9.Zorganizowanie akcji „Czytanie na dywanie” w świetlicy szkolnej .

 

Głośne czytanie książek dzieciom z klas I- III przez nauczycieli, rodziców, uczniów.

Wychowawcy świetlicy IX- XII
10.Akcja „Starsi czytają młodszym”- czytanie bajek przez uczniów klas starszych, nauczycieli i rodziców dla przedszkolaków. bibliotekarz Czas trwania projektu
11.Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych- historia szkoły w kronikach. bibliotekarz X
12.Akcja „Bookcrossing” –uwolnij książkę” bibliotekarz Czas trwania projektu
13.Dzień Postaci z Bajek Wychowawcy klas I- III 6. XI
14.Mikołajkowy kiermasz tanich książek dla społeczności szkolnej i lokalnej. bibliotekarz XI
15..Dzień Pluszowego Misia. Wychowawcy klas I- III, bibliotekarz X – XII
16.Realizacja projektów edukacyjnych promujących czytelnictwo z wykorzystaniem nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki szkolnej  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. Wychowawcy klas, bibliotekarz X – XII
17.Podsumowanie działań  związanych z realizacją Priorytetu 3. bibliotekarz XII

 

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3

 1. Sporządzenie harmonogramu działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3, przydzielenie odpowiedzialnych osób oraz podanie terminów wykonania poszczególnych zadań. (maj 2018r.)
 2. Analizowanie portali internetowych poświęconych książkom dla dzieci i młodzieży. Śledzenie nowości wydawniczych. (maj – grudzień 2018r.)
 3. Przeprowadzenie ankiety czytelniczej wśród uczniów i nauczycieli. Sporządzenie listy książek planowanych do zakupu. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Biblioteki Publicznej w Trzciannem z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych osób niepełnosprawnych. (maj – wrzesień 2018r.)
 4. Zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowań uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. (październik – listopad 2018r.)
 5. Założenie zakładki „Biblioteka” na internetowej stronie szkoły. Umieszczenie wszystkich działań w ramach Priorytetu 3 oraz listy zakupionych nowości wydawniczych. (listopad 2018r.)
 6. Prezentacja, reklama listy zakupionych książek na gazetkach szkolnych i na stronie internetowej szkoły. (listopad – grudzień 2018r.)
 7. W trakcie zebrań z rodzicami wychowawcy poinformowali o wpływie czytania na rozwój dzieci i młodzieży oraz o przedsięwzięciach realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. (listopad 2018r.)
 8. Działania promujące czytelnictwo z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

– Szkolny Konkurs Plastyczno – Czytelniczy: „Zilustrowana polska legenda o trzech braciach: Lechu, Czechu i Rusie” w ramach obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. (listopad 2018r.)

– Wycieczka „Szlakiem niepodległości Podlasia”. Obejrzenie adaptacji książki A. Fiedlera „Dywizjon 303”. (listopad 2018r.)

– Zorganizowanie akcji „Czytanie na dywanie” w świetlicy szkolnej. Głośne czytanie książek dzieciom z klas I- III przez nauczycieli, rodziców, uczniów. (wrzesień – grudzień 2018 r.)

– Akcja „Starsi czytają młodszym”- czytanie bajek przez uczniów klas starszych, nauczycieli i rodziców dla przedszkolaków. (wrzesień – grudzień 2018 r.)

– Obchody Miesiąca Bibliotek Szkolnych- historia szkoły w kronikach. (październik 2018r.)

-Zorganizowanie przedstawienia połączonego z promocją czytelnictwa na Dzień Pluszowego Misia. (listopad 2018r.)

– Obchody Dnia Postaci z Bajek. (listopad 2018r.)

– Mikołajkowy kiermasz tanich książek dla społeczności szkolnej i lokalnej. (listopad – grudzień 2018r.)

 1. Realizacja projektów edukacyjnych promujących czytelnictwo z wykorzystaniem nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3. (październik – grudzień 2018r.)

Projekty edukacyjne zrealizowane z wykorzystaniem książek zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”:

„O”A i „O”B zrealizowały projekty „Dbamy o zwierzęta” i „Poczytaj mi”. Uczennice z klasy VIIa zapoznały najmłodszych czytelników z książkami H. Webb „Figa tęskni za domem”
i P. Bourgeoisa „Franklin chce mieć zwierzątko”. Uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest opieka nad zwierzętami, mieli też możliwość poznania ciekawych książek.

Klasa I uczestniczyła w projekcie „W krainie bajek i baśni”. Uczniowie po zapoznaniu się
z niektórymi baśniami, wcielili się w role wybranych bohaterów, do czego wykorzystali lalki przygotowane z drewnianych łyżek.

Klasy IIa i IIb zrealizowały projekty: „Czytanie można polubić” i „Zaczarowany świat bajek
i baśni”. Poznali nowości wydawnicze dostępne w bibliotece szkolnej. Nauczyli się wyrażać własne opinie na temat ulubionej baśni. Udowodnili, że warto czytać i, że czytanie można polubić. Dzięki baśniom nauczyli się wzorów zachowań i norm moralnych. Przez pryzmat bajek mogli poznać świat.

Klasy IIIa i IIIb wzięły udział w projektach: „Lektury na słoty” i „Razem weselej – pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Zapoznali się z lekturami „Kajtkowe przygody”
i „Puc, Bursztyn i goście”. Zobowiązali się do opieki nad zwierzętami i ptakami w czasie zimy. Wykonali ciekawe ilustracje do książek.

Klasa IV uczestniczyła w projekcie: „I ja lubię czytać książki”. Poznali nowości dostępne w bibliotece szkolnej i wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą własnych zainteresowań, głównie sportu i zwierząt.

Klasy Va i Vb zrealizowały projekty: „Trzy kwadranse z lekturą” i „Nowości wydawnicze”. Prace nad projektami wymagały od uczestników ustalenia zasad współpracy, a także poznania sztuki kompromisu oraz nabycia umiejętności dokonywania trudnych wyborów. Podsumowaniem działań był wyjazd do teatru w Białymstoku na spektakl pt. „Zebranie”. Była to ciekawa i pouczająca lekcja tolerancji.

Klasa VI zdecydowała się na realizację projektu „Nasze hobby”. Po zapoznaniu się
z literaturą dostępną w szkolnej bibliotece przygotowali lapbooki. W czasie pracy poznawali swoje zainteresowania, wzbogacali wiedzę i dobrze się bawili. Efekty pracy można zobaczyć na gazetce szkolnej.

Klasy VIIa i VIIb zrealizowały projekt edukacyjny „Historia Polski w literaturze” i „Historia szkoły w kronikach”. Inspiracją do działań była książka „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości”. Ukoronowaniem projektu była wycieczka „Szlakiem niepodległości Podlasia” połączona z obejrzeniem filmu „Dywizjon 303”.

Klasa VIII po zapoznaniu z nowościami zakupionymi do szkolnej biblioteki zrealizowała projekt „Książka uczy, bawi, wychowuje”. Uczniowie pisali minirecenzje do wybranej książki. Zachęcali innych do czytania poprzez wykonanie zakładek. Poznali sposoby uczenia się, a następnie wzięli udział w wycieczce do kina „Forum”.

Klasa III gimnazjum wzięła udział w projekcie „Książki i ich filmowe adaptacje”.
Z dostępnych w bibliotece szkolnej książek wybrali te, które zostały przełożone na język filmu. Zapoznali się ze słownictwem dotyczącym kinematografii, filmu, adaptacji filmowych. Pracę przedstawili w formie plakatu.

Wnioski z realizacji programu:

 1. Uatrakcyjnienie księgozbioru biblioteki szkolnej. Zakupiono 830 egzemplarzy książek, na łączną kwotę 15000 złotych. 55,66% stanowią lektury, a resztę beletrystyka i literatura popularno – naukowa (368 egzemplarzy).
 2. Wzmocnienie potencjału i roli biblioteki szkolnej.
 3. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży czytania książek.
 4. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną w Trzciannem, która polegać będzie na współorganizowaniu akcji czytelniczych.