INFORMACJE DOT. DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PRZYJĘTYCH DO KLASY I

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 zobowiązani są do złożenia w terminie od 20.03.2023 r. do 27.03.2023 r. do godz. 15.00  potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 wywieszona jest na drzwiach wejściowych do szkoły (obu wejść).

Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem na rok szkolny 2023/2024 wywieszona jest na drzwiach wejściowych do szkoły (obu wejść).

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem lub wysłać na skrzynkę e-mailową zs@trzcianne.pl w formie skanu / fotografii dokumentu.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Katarzyna Jakubiak