„Poczuj chemię do fizyki”

 6 marca w naszej szkole odbyły się dwie niecodzienne lekcje  pt. ,,Poczuj chemię do fizyki” przygotowane przez grupę „Zalektryzowani” z Lublina. Pierwsza lekcja była przeznaczona dla dzieci z klas 1-3, zaś w drugiej wzięli udział uczniowie klas 4-8. Pan reprezentujący tę grupę w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób zaprezentował doświadczenia z fizyki i chemii. Uczniowie mogli nie tylko zaobserwować ciekawe eksperymenty, ale także mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w nich, jak również wykazać się swoją wiedzą poznaną na lekcjach fizyki i chemii. W programie znalazły się zabawy z gazami: helem, ciekłym azotem, wybuchowe spalanie wodoru. Można było odbyć lub zaobserwować przejażdżkę poduszkowcem oraz wykonać doświadczenie z przyssawkami budowlanymi związane z ciśnieniem atmosferycznym. Było przy tym wiele śmiechu i dobrej zabawy.  Uczestnicy tej lekcji poszerzyli swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i przekonali się, że nauka może ciekawa i pasjonująca.

Jacek Kacperski