REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FRANCISZKA W TRZCIANNEM

Termin składania wniosków o przyjęcie: 15 lutego 2023 r. – 22 lutego 2023 r. do godziny 15.00

Dokumenty:

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do dnia  7 lutego 2023 r.

Wniosek do klasy I Szkoły Podstawowej:

Dokumenty należy złożyć w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem lub wysłać na skrzynkę e – mailową zs@trzcianne.pl w formie skanu/fotografii dokumentów.

Wicedyrektor szkoły

Agata Sienkiewicz