„Co to są e-papierosy?” 

Dziś uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w prelekcji zorganizowanej we współpracy z p. Bożeną Kozłowską z GOPS w Trzciannem, którą wygłosiła  Pani Marzena Chojnowska z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mońkach pt.: „Co to są e-papierosy?” 

Uczniowie dowiedzieli się o szkodliwości używania e-papierosów. Pani prelegentka mówiła o dużej skali używania e-papierosów przez nastolatki i młodych dorosłych. Przedstawiła uczniom konsekwencje zdrowotne, jakie wynikają z używania e-papierosa: 

– ponieważ e-papierosy dostępne są od dekady, z tego powodu długofalowe skutki używania ich nie zostały jeszcze szczegółowo poznane; 

– oprócz nikotyny, aerozol z e-papierosa zawiera: pył zawieszony, metale ciężkie tj. nikiel , czy ołów, formaldehyd oraz rakotwórcze związki n-nitrozaminy;

– badania wskazują, że wzrasta ryzyko chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób układu oddechowego;

– można zatruć się płynem z e-papierosów;

– tak jak wszystkie wyroby tytoniowe i e-papierosy są szkodliwe dla zdrowia. 

Na zakończenie uczniowie mogli wykonać test wydolności, który określał, czy są palaczami czynnymi, czy biernymi. 

Monika Szypulska