Dzień Patrona Szkoły – Św. Franciszka

8 października 2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – Św. Franciszka. W ramach obchodów tego dnia wychowawcy klas O – IV przeprowadzili krótkie pogadanki o Św. Franciszku. Uczniowie mogli obejrzeć również film o patronie szkoły. Kolejną aktywnością najmłodszych było wykonanie prac plastycznych o Św. Franciszku.

Wychowawcy klas V – VIII przeprowadzili zajęcia na temat „Różnych portretów Św. Franciszka z Asyżu” według przydzielonych zadań.

Podczas zajęć z wychowawcą grupa uczniów zaprezentowała każdej klasie krótki montaż słowno – muzyczny.

Organizatorzy