ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA (ŚDTM)

        Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day),  to bezpłatna akcja edukacyjna. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

       Akcja ta jest okazją do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. XI edycja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia odbyła się 1 października 2021. Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do tej akcji.

        Najpierw przez tydzień były  przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia w domu i na lekcjach. Potem 1 października, czyli sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminu pisemnego. W szkole powołane zostały Komisje Egzaminacyjne utworzone przez uczniów klasy VIII. Każdy uczeń biorący udział w zabawie losował los z 5 zadaniami. Na ich rozwiązanie miał 4 minuty. Jeśli wszystkie odpowiedzi były prawidłowe, otrzymał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia i imienną legitymację. Posiadana legitymacja to ogromna motywacja dla dzieci do dalszego pogłębiania wiedzy matematycznej i osiągania lepszych wyników w nauce.

Oto wyniki z egzaminu:

kl. III – 2  Ekspertów Tabliczki Mnożenia

kl. IV – 4 Ekspertów Tabliczki Mnożenia

kl. V – 14 Ekspertów Tabliczki Mnożenia

kl. VIa – 11 Ekspertów Tabliczki Mnożenia

kl  VIb – 3 Ekspertów Tabliczki Mnożenia

kl. VII – 0 Ekspertów Tabliczki Mnożenia

kl. VIII – 9 Ekspertów Tabliczki Mnożenia

          Wszystko odbywało się pod opieką koordynatorów pani Marzeny Klepadło i pani Elżbiety Bielawiec, które czuwały nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów.

Marzanna Klepadło