Gospodarstwo moich rodziców jest Eco i dba o środowisko

Zachęcamy uczniów Szkoły Podstawowej w Trzciannem do wzięcia udziału w konkursie pn. „Gospodarstwo moich rodziców jest Eco i dba o środowisko”  organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z gmin wiejskich, oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. Konkurs polega na napisaniu przez ucznia pracy zawierającej charakterystykę wraz ze zdjęciami ekologicznego gospodarstwa rolnego prowadzonego przez jego rodziców. Prace mogą opierać się o opisy ekologicznych gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję roślinną oraz zwierzęcą z uwzględnieniem inwestycji na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Zasady udziału oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załącznikach.

Udział w konkursie będzie doskonałą okazją do pogłębienia wśród uczniów wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Regionalnej Polityki Rolnej Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich: tel. (85) 66 54 216/215 lub rolnictwo@wrotapodlasia.pl