Sprzątanie świata

Sprzątanie Świata

Corocznie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata”. Tegorocznej akcji towarzyszyło hasło ,, Myślę, więc nie śmiecę”. Przyłączyli się do niej także uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klasy 1-3.
Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, dzieciaki nie brały udziału w praktycznym sprzątaniu terenu. Pogłębiali natomiast swą wiedzę w szkole o tym, by nie powodować szkody dla środowiska poprzez śmiecenie.
Dowiedzieli się, że należy właściwie chronić Ziemię poprzez właściwą segregację odpadów.
Uwieńczeniem akcji były plakaty przedstawiające wizję dzieciaków na temat ochrony Matki Ziemi.

Opiekun Małego Samorządu Szkolnego
Elżbieta Kozłowska