Informacja dotycząca dziennika elektronicznego

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Od 1 września 2021 roku funkcjonuje w szkole nowy dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia. Jest on razem z papierową wersją dziennika formą dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia. W związku z powyższym, wychowawcy klas przekażą Państwu  dane dostępowe (loginy i hasła) do dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.

Mając na względzie ułatwienie Państwu pierwszego kontaktu z portalem i aplikacją mobilną LIBRUS, zamieszczamy poniżej odnośniki do instrukcji zakładania konta oraz powiązania ich z dziennikiem elektronicznym LIBRUS Synergia.

https://portal.librus.pl/rodzina