EUROPEJSKI MIESIĄC BEZPIECZEŃSTWA

Październik — Europejski  Miesiąc   Cyberbezpieczeństwa

W październiku rusza kolejna edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (EuropeanCyber Security Month – ECSM). W trakcie kampanii zostaną zaprezentowane projekty oraz inicjatywy realizowane w krajach europejskich, związane zarówno z propagowaniem wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu jak i rozwojem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Celem ECSM, stworzonego z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz ENISA, jest przestrzeganie użytkowników cyberprzestrzeni przed potencjalnymi zagrożeniami oraz promowanie modelu świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci. Więcej informacji dotyczących inicjatyw podejmowanych przez poszczególne kraje w ramach ECSM, znajduje się na stronie cybersecuritymonth.eu. W Polsce po raz dziewiąty koordynatorem ECSM jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Tematy wiodące tegorocznej edycji Europejskiego Miesiąca Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni to między innymi:

  • sposoby zabezpieczania sprzętów, z których korzystamy,
  • ochrona danych i prywatności w sieci,
  • tworzenie silnych i bezpiecznych haseł,
  • co zrobić, gdy zostaliśmy ofiarą przestępstwa internetowego.

Na stronie  www.bezpiecznymiesiac.pl  znaleźć można informacje oraz możliwość wzięcia udziału w inicjatywach i wydarzeniach odbywających się w naszym kraju, wpisujących się w kampanię.

Na stronie http://www.bezpiecznymiesiac.pl/  znajdują się materiały poświęcone cyberbezpieczeństwu. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z zamieszczonymi artykułami w zakładce BAZA WIEDZY, rodziców do przeczytania artykułu „Cyfrowy ślad małego dziecka”.

Ewa Piekutowska

Bożena Sawicka

Źródło: NASK – Państwowy Instytut Badawczy