Rok szkolny 2020/2021 zakończony!

Rok szkolny 2020/2021 zakończony!

„Niech żyją wakacje, 

Niech żyje pole i las,

I niebo i słońce,

Wolny , swobodny czas…”

     25 czerwca 2021r.  zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. W naszej szkole zakończenie roku w oddziałach przedszkolnych, klasach I-III oraz IV – VII odbyło się w salach lekcyjnych. Tam uczniowie otrzymali świadectwa, nagrody i dyplomy z rąk swoich wychowawców.

     Uczniowie klasy VIII  i  przedstawiciele  kl.VII  wzięli udział  w uroczystym apelu, prowadzonym przez Panią Dyrektor Barbarę Brzostowską, która powitała serdecznie wszystkich zgromadzonych: uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości. Sekretarz Gminy Trzcianne pan Mirosław Paniczko, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Bindzio i ksiądz Wojciech  Szubzda  wygłosili krótkie przemówienia. Ksiądz  Wojciech udzielił wszystkim kapłańskiego błogosławieństwa.

     Następnie odbyło się przekazanie sztandaru szkoły podstawowej uczniom klasy VII, uroczyste ślubowanie absolwentów oraz  rozdanie nagród i dyplomów. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, a rodzice listy gratulacyjne. Wyróżniono też uczniów za osiągnięcia sportowe, konkursy oraz udział w akcjach wolontariatu. Wszystkim ósmoklasistom wręczono Dyplomy Absolwenta, a Oliwia Adamska, która w tym roku szkolnym uzyskała tytuł najlepszego absolwenta, odebrała z rąk Pani Dyrektor statuetkę.

     Uczniowie klasy VII pożegnali swoich starszych kolegów, a absolwenci podziękowali nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie.

     Na zakończenie Pani Dyrektor odczytała list  Ministra Edukacji Narodowej  oraz  życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

             Życzymy wszystkim dobrego wypoczynku i słonecznej pogody.

Udanych wakacji!

 Urszula Waszkiewicz