Informacja dla Rodziców PP-P Mońki

Drodzy Rodzice,

mając na uwadze pojawiające się trudności związane z sytuacją pandemiczną, proponujemy Wam spotkania (warsztaty lub konsultacje) ukierunkowane na edukowanie w zakresie zdrowia psychicznego i wspieranie dzieci i nastolatków.

Osoby zainteresowane proszone są o zapisywanie się telefoniczne pod nr 85 716 25 44 do dnia     4 czerwca 2021 r. Terminy spotkań zostaną podane po zebraniu grupy.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Zespół psychologów

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mońkach