CENA OBIADU ZA MIESIĄC CZERWIEC 2021 R

Za miesiąc czerwiec  cena obiadu wynosi

Zupa 16 x 1,70zł = 27,20zł

Obiad 16x 3,70zł = 59,20 zł

Pełny obiad 16 x 5,40 zł = 86,40 zł

Proszę wpłacać od 25.05.2021 do 31.05.2021r.

Wpłat proszę dokonywać na konto szkoły .

10 8085 0005 0390 0299 2000 0080

Za miesiąc czerwiec  cena obiadu nauczycielom wynosi

Zupa 16 x 2,00 zł = 32 zł

Obiad 16 x 5,00zł zł  = 80 zł

Pełny obiad 16  x 7,00 zł = 112zł

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat

Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat wydawanie obiadów  zostanie wstrzymane .

 Intendentka