Harmonogram i zasady odbioru świadectw!!!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020.  W  piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas VIII otrzymają świadectwa szkolne i odbiorą nagrody oraz wyróżnienia zgodnie z poniższym harmonogramem:

KLASA VIII A – wejście od sali gimnastycznej w godz. 9.00

KLASA VIII B – wejście do szkoły podst. (od ulicy) w godz. 9.00

Po odbiór świadectw może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  Nie może przyjść uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Uczniowie zachowują bezpieczną odległość od 1,5 do 2 m, posiadają maseczki i własny długopis, celem podpisania odbioru niezbędnej dokumentacji.

Po odebraniu świadectw uczniowie udają się bezpośrednio do domu.

Harmonogram  odbioru świadectw i nagród  za rok szkolny  2019/2020

 dla oddziałów przedszkolnych i klas I – VII

Świadectwa i nagrody klas I – VII, dyplomy przedszkolaków odbierają wyłącznie rodzice
( lub opiekunowie prawni) wg następującego harmonogramu;

 Poniedziałek 29.06 ( wejście do  szkoły podstawowej od strony ulicy)

8.00 – 9.00 – klasa II

10.00 – 11. 00 – klasa V

12.00 – 13.00 – klasa O a

14.00 – 15.00 – klasa III b

Wtorek 30.06. ( wejście do  szkoły podstawowej od strony ulicy)

8.00 – 9.00 – klasa VI b

10.00 – 11. 00 – klasa VI a

12.00 – 13.00 – klasa O b

14.00 – 15.00 – klasa VII

Środa 01.07 ( wejście do  szkoły podstawowej od strony ulicy)

8.00 – 9.00 – klasa IV a

10.00 – 11. 00 – klasa IV b

12.00 – 13.00 – klasa III a

14.00 – 15.00 – klasa I

Wszystkich rodziców  prosimy o przybycie w maseczce ochronnej i przestrzeganie wyznaczonych godzin oraz zasad reżimu sanitarnego.