Informacja o programie stypendialnym „Klasa” Fundacji BNP Paribas.

Szanowni Państwo,

 Sytuacja epidemiczna uniemożliwiła nam dotarcie do zdolnych,
potrzebujących wsparcia uczniów kończących szkoły podstawowe z
informacją o naszym programie. Rekrutacja trwa tylko do 30 czerwca 2020
roku. „Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający
zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych
miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w
renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie,
Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół
podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju,
inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze
100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie
4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie,
podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach
szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz
stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje
udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w
liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki).
Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i
pedagogów.

 Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół
podstawowych, którzy:

     * pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
     * znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód
nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
     * dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej
powyżej 4,5),
     * mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
     * otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

W załącznikach znajdą Państwo pakiet materiałów promocyjnych.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich przesłanie do ósmoklasistów,
ich rodziców oraz w każde miejsce, które według Państwa wiedzy
umożliwi dotarcie z informacją o programie do uczniów, którzy
mogliby z niego skorzystać. Zachęcamy także do zamieszczenia
informacji na Państwa stronie internetowej i w innych kanałach
komunikacji.

 Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują
się na stronie internetowej Fundacji:
https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

 W razie pytań zachęcamy kontaktu przez skrzynkę klasa@bnpparibas.pl.
lub pod nr telefonu +48 22 56 21 902 [1].

Z góry bardzo dziękujemy za pomoc!

Z poważaniem,

 Zarząd Fundacji BNP Paribas