Informacja o dniach wolnych!

W dniach 16, 17, 18 .06. 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty dla uczniów klas ósmych, pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i konsultacji.