Plan konsultacji w klasach IV – VIII od 01.06.2020 r.