Informacja dla rodziców i uczniów


Działania dyrektora w celu uruchomienia możliwości zajęć w klasach I-III i konsultacji od 25 maja 2020 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Do 7 czerwca 2020 r. funkcjonowanie szkoły jest ograniczone. Nauczanie będzie realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19
Rodzice uczniów którzy wyrazili wolę uczestniczenia dziecka w proponowanych przez szkołę zajęć w klasach I-III i konsultacjach w klasach VIII organizowanych od 25 maja 2020 do 7 czerwca 2020, mają obowiązek przed posłaniem dziecka do szkoły wypełnić, podpisać i złożyć w szkole „Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka”.
Konsultacje odbywać się będą indywidualnie lub w małej grupie po uzgodnieniu ucznia z nauczycielem.

Barbara Brzostowska
dyrektor szkoły