Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do
szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy
postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

 https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf
 https://dokumenty.men.gov.pl/Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN.DOCX