Komunikat MEN dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający
wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych: ósmoklasisty  w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie
szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni
zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu
egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku
z organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także
informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania
egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w
przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub
u zdającego.

W załączeniu przesyłam komunikat MEN w tej sprawie, wytyczne CKE, MEN i GIS oraz plakat dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

1 https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_-_przeprowadzanie_egzaminow.docx


https://dokumenty.men.gov.pl/Przygotowania_do_egzaminow_zewnetrznych_–_wytyczne_MEN_CKE_i_GIS_–_komunikat_MEN.docx

3 https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_CKE_MEN_i_GIS_-_plakat.jpg