Poznaj bezpieczny Internet

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), w ramach programu „Dziecko w Sieci”.
Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady