Projekt grantowy „Zdalna Szkoła”

W dniu 13 maja 2020 r. Wójt Gminy Trzcianne Pan Marek Krzysztof Szydłowski przekazał naszej szkole  sprzęt komputerowy pozyskany ze środków z projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła”. Nieodpłatnie zostały użyczone tablety jako pomoc uczniom w zdalnym nauczaniu. Otrzymaliśmy 42 tablety i router na kwotę 33 814,00 zł.

Barbara Brzostowska

dyrektor szkoły