Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej
ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej urzędu pod adresem:

https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx