Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych wszyscy stoimy przed nowym zadaniem, jakim jest nauka zdalna. Szczególnym wyzwaniem w tej sytuacji jest wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Wymagają oni bowiem szczególnego wsparcia.

Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom. Można tak również znaleźć przykładowe materiały do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zachęcamy do skorzystania z tych materiałów, zamieszczonych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi