Święto Patrona naszej szkoły

„Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi” pierwsze przykazanie z dekalogu św. Franciszka z Asyżu to główne motto tegorocznych obchodów Święta Patrona naszej szkoły. W pierwszych dniach października nauczyciele w pracy z uczniami poświęcają dużo czasu na przybliżanie postaci św. Franciszka z Asyżu. W ramach obchodów, uczniowie wykonują prace plastyczne, wyświetlane są filmy, czytane  opowiadania, przytaczane ciekawostki o  Patronie oraz przygotowywane scenki z Jego życia. Zwieńczeniem wszystkich tych działań była uroczysta msza święta w dniu Św. Franciszka – 4 października 2019 roku.

Dziękujemy księdzu Marcinowi Czapskiemu za wygłoszone Słowo Boże oraz celebrację Mszy Świętej, panu organiście Andrzejowi Kamińskiemu i  panu Marcinowi Rzemienieckiemu. Za przybycie i wspólną  modlitwę dziękujemy również  p. wójtowi Markowi Szydłowskiemu, p. przewodniczącemu Rady Gminy Trzcianne Andrzejowi Pogorzelskiemu, przedstawicielom Rady Rodziców oraz dyrekcji – p. Dyrektor Barbarze Brzostowskiej i p. Wicedyrektor Elżbiecie Bielawiec, nauczycielom, uczniom i rodzicom.

Serdecznie dziękujemy za wspólne świętowanie.

Hanna Kuczyńska, Dorota Zalewska