GALA SPORTU

Dnia  5 marca 2019 roku odbyła się w naszej szkole Gala Sportu z okazji zdobycia przez naszą uczennicę Elżbietę Milewską tytułu halowego Mistrza Polski w skoku w dal w kategorii juniorek młodszych.

Na uroczystość przybyło wielu gości. Zaproszeni zostali między innymi wójt i zastępca wójta  Gminy Trzcianne Marek Krzysztof Szydłowski oraz Mirosław Paniczko, prezes Klubu Sportowego „Podlasie” Białystok Jan Zalewski, przewodniczący rady Gminy Andrzej Pogorzelski, radny gminy Stanisław Szydłowski,  przedstawiciele Rady Rodziców oraz oczywiście  rodzice Elżbiety państwo Danuta i Marek Milewscy.

Impreza rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości przez panią Dyrektor Barbarę Brzostowską.

Pierwszym punktem imprezy było przedstawienie przez nauczycieli wychowania fizycznego Piotra Dubickiego oraz Jana Fiedoruka prezentacji dotyczącej osiągnięć sportowych naszej mistrzyni  oraz krótkiego fragmentu transmisji z Mistrzostw Polski  ze zwycięskim skokiem Elżbiety..

Kolejnym punktem spotkania było wręczanie nagród i wyróżnień dla Elżbiety Milewskiej. Jako pierwsza uczyniła to pani Dyrektor wraz z przewodniczącą Rady Rodziców, następnie nagrodę wręczyli wójtowie Gminy Trzcianne wraz z przewodniczącym Rady Gminy. Kolejnym fundatorem nagrody był radny gminy Stanisław Szydłowski wraz z żoną. Na zakończenie wystąpił prezes KS Podlasie Jan Zalewski, który również uhonorował naszą mistrzynię, która od dłuższego już czasu reprezentuje ten klub. Pan Jan Zalewski przekazał również  szkole zestaw sprzętu sportowego przeznaczony  dla naszych najmłodszych adeptów lekkiej atletyki.

Następnie dla wszystkich zaproszonych gości jak i pracowników szkoły odbył się poczęstunek. W tym miejscu należą się  gorące podziękowanie dla sponsora tego poczęstunku a mianowicie panu  Stanisławowi Szydłowskiemu wraz z żoną.

Piotr Dubicki, Jan Fiedoruk