ŚLUBOWANIE KLASY I – Gimnazjum

W dniu 19 października 2016 roku w Zespole Szkół w Trzciannem odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej gimnazjum.  W tym szczególnym dniu uczniom towarzyszyli nauczyciele, rodzice i starsi koledzy. W pierwszej części uroczystości pierwszoklasiści musieli wykazać się wiadomościami, zdolnościami i umiejętnościami, które każdy pełnoprawny uczeń gimnazjum posiadać powinien. Mieli do wykonania zadania symbolizujące codzienne życie gimnazjalisty a nad prawidłowym wykonaniem czuwała komisja składająca się z nauczycieli oraz przedstawicielki starszych klas. Po zaliczeniu poszczególnych zadań uczniowie przystąpili do uroczystego  ślubowania . Po przyjęciu ślubowania p. dyrektor Barbara Brzostowska wygłosiła przemowę w której wyraziła nadzieję, że swoją postawą młodzież przyniesie chlubę rodzicom i szkole. Przypomniała, że podstawowym obowiązkiem uczniów jest nauka i poszukiwanie właściwej drogi życia, a wszystkim pierwszoklasistom życzyła wielu sukcesów i spełnienia marzeń.

Następnie  uczniowie klas pierwszych wręczyli p. dyrektor podpisany tekst przysięgi.

Uroczystość przygotowali: Jacek Kacperski , Marcin Rzemieniecki i Piotr Dubicki

Piotr Dubicki