Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 21 października 2015 r. w Szkole Podstawowej  im. Św. Franciszka w Trzciannem przy Zespole Szkół w Trzciannem, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów szkoły podstawowej. Wszystkich zebranych – uczniów klas I, uczniów klas II – III, dzieci oddziału przedszkolnego i rodziców – powitał wicedyrektor Marcin Rzemieniecki.

Dzieci klas I zaprezentowały umiejętności wokalne i recytatorskie. Pięknie śpiewały piosenki i z przejęciem recytowały wiersze, których uczyły się pod kierunkiem swoich wychowawców.
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu uczniów ślubowanie złożyli rodzice. Ślubowali doceniać w dziecku, to co najlepsze, kochać je i często przytulać.
Po złożeniu ślubowania wicedyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką – ramion pierwszoklasistów. Każdy uczeń otrzymał symboliczny podarek od Rady Rodziców.
Rodzice, którzy licznie przybyli w tym niezwykłym dniu, zorganizowali dla swoich pociech poczęstunek w sali lekcyjnej. Po posiłku uczniowie przygotowali rodzicom niespodziankę tańcząc „Chocolate choco choco”, do którego zaprosili również rodziców. Układ choreograficzny – który dzieci ćwiczyły od dłuższego czasu – wywołał największy aplauz rodziców.  Tego dnia dzieci wspólnie z rodzicami miały okazję na wspólną zabawę i tańce.
Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas I: Elżbieta Kozłowska i Ewa Piekutowska.

Ewa Piekutowska